Velkommen til Lassefonden

Velkommen til Lassefonden hvis formål er, at yde støtte til børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF).

Afkastet af Lassefondens midler går ubeskåret til legater til brug for ferie, aflastning eller anden forsødelse af tilværelsen for børn og unge med ASF og deres familier. Legaterne uddeles hvert år efter ansøgning på Lasse Astrup Carlsson´s fødselsdag den 28. maj, første gang i 2009.

Lassefonden udbetaler hvert år 10 legater af kr. 3.000,-.

Lassefondens midler er indsamlet i forbindelse med Morten Carlsson 50 års fødselsdag i april 2008 samt private eller firma donationer og diverse investeringer.

Fondens hovedstol udgør pr. 27.09.2019 kr. 625.000,-

Der kan fortsat indbetales bidrag til fonden på kontoen hos AL Landsbank:  Reg: 5339 Kontonr: 0515407 og derudover kan fondens bestyrelse iværksætte aktiviteter til fortsat udvikling af fondens aktiver.

Lassefonden administreres under tilsyn af advokat Lene Diemer og fondens revisionsfirma Christensen Kjærulff, samt bankforbindelse Arbejdernes Landsbank i Glostrup, ved filialdirektør Anette Meier.

Indkaldelse af ansøgninger vil foregå via Lassefondens mail: kontakt@lassefonden.dk

Att. Bestyrelsesformand Juri Carlsson

Se mere om ansøgning under emnemenuen: KONTAKT