Bestyrelsen

Bestyrelsen består af Juri Carlsson, Hans Otto Bisgaard, Nikolaj Astrup Carlsson.


Det er tanken at Lasse Astrup Carlsson indtræder som fuldgyldig medlem når det vurderes at han er klar til det.

Advokat Lene Diemer har venligst stillet sig vederlagsfrit til rådighed for oprettelsen af fonden samt fremtidig rådgivning og tilsyn med denne.